Ticu Constantin este cadru didactic în cadrul Facultății de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. 
Profesor universitar, predă cursurile de Psihologia Personalului și Psihologie Organizațională, la nivel de licență,  cursurile de Evaluarea Psihologică a Personalului,  Analiza climatului și culturii organizaționale și Leadership și managementul schimbării la nivel de master. Conducător de doctorat din anul 2009 și director al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din 2012.
Autor, realizator a peste 88 de articole publicate în reviste de specialitate, a 9 cărţi ştiinţifice (din care 4 cu unic autor) şi a peste 67 de comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale. Director de proiect (3 proiecte internaţionale şi 5 proiecte naţionale), membru în 29 de proiecte de cercetare. 
Creatorul a numeroase instrumente standardizate de evaluare a personalității sau de diagnoză organizațională, instrumente incluse pe platforme on-line de evaluare psihologică numită PsihoProfile (www.psihologi.ro). Consultant în evaluarea personalului, diagnoza organizațională și managementul schimbării.
Cercetător, cu interes particular pentru analiza persistenței motivaționale, a reușitei/ eșecului în proiecte personale pe termen lung (Motivational persistence and success /failure in the long term individual projects) și în analiza predictorilor psihologici și organizaționali ai performanței profesionale  (Psychological predictors of the professional performance).