Andreea Butucescu este psiholog, are un doctorat în evaluare organizațională și educațională, fiind în prezent înscrisă la un program de studii postdoctorale în cadrul Școlii Interdisciplinare de Studii Doctorale a Universității din București. Este asistent universitar în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București. Coordonează activități de seminar la diverse materii: Metodologia cercetării, Psihologie Organizațională etc. În același timp predă cursuri la nivel de masterat de managementul talentului și evaluare organizațională.Are o pregătire temeinică în evaluare, cu mai mult de 12 ani de expertiză în calitate de consultant în sute de proiecte organizaționale și educaționale. Andreea a câștigat mai multe premii și burse pentru performanță științifică și profesională și este în prezent membru în comitetul director a APIO.

Interesele sale de cercetare gravitează în jurul sănătății ocupaționale, reacțiilor candidaților la procese de evaluare, justiției organizaționale și diferențelor individuale. A publicat în calitate de autor principal sau coautor în jurnale prestigioase pentru International Journal of Selection and Assessment, Personality and Individual Differences, sau la edituri prestigioase internationale, precum Springer.
Este în prezent Redactor Șef al Jurnalului Studia Doctoralia- jurnalul oficial al Școlii Doctorale din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, precum și membru în comitetul editorial al Jurnalului Psihologia Resurselor Umane.