Ana-Maria Cazan este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Transilvania din Brașov. 
Activitatea de cercetare științifică este focalizată în jurul următoarelor teme de interes: învățarea și adaptarea academică, starea de bine şi aplicații ale psihologiei pozitive în școlar și universitar, dar și organizații, rolul aplicaților de comunicare și colaborare online asuprea stării de bine și performanțelor profesionale. O altă direcție de cercetare vizează adaptarea pentru populația românească a unor instrumente psihologice din domeniul educațional și organizațional.  
Rezultatele cercetării științifice sunt valorificate în peste 80 de lucrări publicate în jurnale, cărți și capitole în cărți de specialitate şi numeroase prezentări la manifestări științifice naționale şi internaționale. 
Este de asemenea membru al unor asociații profesionale naționale și internaționale (Asociația de Psihologie Industrial Organizațională,  Asociația Psihologilor din România, European Association of Personality Psychology). Experiența sa managerială și de cercetare a fost valorificată în prin participarea ca membru al echipelor de experți cu funcții specifice în proiecte naționale și internaționale, cu impact major pentru dezvoltarea domeniului educațional și al formării profesionale.