Oana Fodor este membră în Work and Organizational Psychology Research Centre (WOPRC), în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației (FPSE), Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca. Interesele sale de cercetare se centrează pe teme precum: dinamica cognitivă și emoțională a grupurilor organizationale şi a sistemelor multi-echipă, efectele apartenenţei la echipe multiple, precum şi explorarea interacţiunii dintre factorii cognitivi şi cei afectivi în procesul de luare a deciziilor la nivel individual (antreprenorial) și de echipă. De asemenea, este interesată de explorarea cogniției sociale (ex. stereotipuri de gen, prejudecată) în context organizațional.

În cadrul FPSE predă cursuri și seminarii la nivel licență și master, precum: Psihologia Socială, Diagnoză Organizațională, Dezvoltare Organizațională, Metode de optimizare a performanței grupurilor.

În paralel cu activitatea de cercetare şi didactică, ea este de asemenea implicată în derularea unor proiecte de consultanţă în resurse umane ce vizează procese de diagnoză și dezvoltarea organizațională. Printre companiile alături de care a lucrat se află: Takata Romania, Continental Automotive Systems, Star Transmission, Bosch Rexroth, Emerson, Honeywell Turbo Technologies.

INTERESE DE CERCETARE – KEYWORDS
Dinamica cognitivă și emoțională a echipelor organizaționale
Performanța grupurilor organizaționale
Performanța sistemelor multi-echipă
Efectele aparteneței la echipe multiple
Stereotipuri, prejudecată, discriminare în context organizațional