CURSURI ONLINE  este secțiunea în care puteţi vedea descrierea unor cursuri de tip e-Learning pe care APIO le oferă celor care doresc să îşi formeze competente in diagnoza organizaţională (Introducere in diagnoza organizaţională) sau în procedurile de recrutare și selecţie a personalului (Practici de recrutare si selecţie a personalului).
În curând, vor  fi lansate și alte cursuri de formare de tip e-Learning, centrate pe formarea competențelor practice la psihologii practicieni care activează în domeniul organizațional.
 
GHIDURI DE BUNE PRACTICI este secțiunea veți găsi câteva documente esențiale pentru psihologii practicieni care doresc să îşi clarifice dileme legate de:

- modul de utilizare a testelor  psihologice (”Recomandări Internaţionale privind Utilizarea Testelor” și "Un ghid pentru persoanele evaluate prin intermediul testelor administrate prin tehnologie computerizată", ”Declaraţia ITC privind utilizarea testelor si a altor instrumente de evaluare in scopuri de cercetare),
- legătura între atitudinile si comportamentul lor la locul de muncă (”Ce știm despre reacțiile candidaților cu privire la atitudini și comportamente”)
- competențele psihologice recunoscute la nivel internațional ce pot servi drept fundament al unei identități profesionale a psihologilor practicieni (”Declarația internațională a competențelor fundamentale pentru psihologii practicieni”).
 

PROIECTE APIO  oferă accesul la alte câteva resurse, rezultate ale activității unor membri sau echipe APIO, documente care oferă informații valoroase pentru comunitatea psihologilor practicieni din domeniul I/O: ”Descrierea competențelor psihologului specializat în psihologia muncii şi organizaţională în România”, Prezentarea programelor educaţionale existente în România în domeniul psihologiei aplicate în organizații, detalierea unor modele de bune practici în cercetarea psihologică (”Modele de cercetare în psihologia I/O) sau rezultate a unor sondaje realizate în rândul comunității de specialiști în domeniul Resurselor Umane (”Raport APIO adresat comunității de HR”).
 
PREZENTARE DE CARTE  este secțiunea în care va oferim (în curând!) recenzii și recomandări cu cele mai importante sau cele mai recente cărți legate de domeniul Psihologiei Organizaționale și a Managementului Resurselor Umane.