Incepand cu anul 2014, APIO a initiat Programul de Burse de Cercetare pentru Studenti "Horia Pitariu". Programul doreste sa acorde in fiecare an doua burse, unor studenti (nivel universitar, master sau doctorat), in valoare de 2.500 RON fiecare.

Obiective:

Scopul programului este impulsionarea cercetarii romanesti in domeniul psihologiei muncii, industriale si organizationale. In mod special dorim sa sustinem colegii tineri in vederea stimularii excelentei stiintifice prin cercetare.Bursa primita din partea APIO poate asigura integral sau partial sprijinul material necesar pentru efectuarea cercetarii.

Rezultate asteptate:

Asteptam de la acest program cresterea numarului de publicatii cu vizibilitate nationala si internationala (un proiect trebuie sa aiba ca rezultat un articol publicat intr-o revista BDI). Asteptam, de asemenea, implicarea unui numar mai mare de studenti in cercetarea vizibila pentru restul comunitatii.

Conditii de eligibilitate:

Sunt eligibili studentii care la data depunerii proiectului sunt afiliati unei institutii de invatamant superior din Romania, indiferent de profilul acesteia. Varsta maxima avuta la data depunerii proiectului pentru cercetatorul principal este de 30 de ani. Sunt eligibili studenti inrolati in ciclul universitar primar, masteral sau doctoral, din orice specializare, nu neaparat in domeniul psihologiei, cu conditia ca tema propusa sa fie relevanta pentru domeniul psihologiei muncii si organizationale

Proiectele pot fi depuse individual sau de catre o echipa de cercetare, cu specificarea faptului ca in cazul echipei: a) cercetatorul principal este cel care primeste grantul, semneaza contractul de acordare si isi asuma integral responsabilitatile care decurg din acest contract; și b) echipa de cercetare trebuie să fie formată doar din membri eligibili (studenți, masteranzi, doctoranzi).

O persoana poate face o singura propunere de proiect in fiecare sesiune de competitie. O persoana care a castigat competitia intr-un an ca cercetator principal nu poate participa la competitie in alt an tot ca cercetator principal, dar poate fi afiliata unei echipe conduse de un alt cercetator principal.

Sunt  eligibile  doar  acele  propuneri  care  nu  contin studii realizate anterior, ori care au facut sau fac in prezent obiectul unei alte finantari. Proiectele trebuie sa se refere la realizarea cel putin a unui studiu empiric. Asocierea in trecut cu unul dintre membrii juriului, chiar si in relatia student-profesor, trebuie declarata ca parte a cererii de depunere.

 

Toate propunerile vor fi supuse unei verificari de plagiat. Identificarea unor sectiuni sau paragrafe plagiate va duce la declararea propunerii ca fiind neeligibila.

Calendarul competitiei

Lansarea competitiei si popularizarea ei

7 octombrie - 15 noiembrie 2016

Depunerea proiectelor

15 noiembrie - 15 decembrie 2016

Analiza proiectelor și anunțarea câștigătorilor

15 decembrie 2016 - 15 ianuarie 2017

Realizarea formalităților de finanțare a câștigătorilor

15 ianuarie  - 1 februarie 2017

Realizarea propriu-zisă a proiectului

1 februarie - Conferința APIO (după 1 aprilie) 2017

Prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul Conferinței APIO

După 1 aprilie 2017

Proiectul se redacteaza in limba romana sau engleza, conform structurii proiectelor de finanțare folosite de Ministerul Educației. Această structură, adaptată la competiția APIO, poate fi găsită pe pagina APIO.

 Proiectul se trimite prin email la adresa premiulhoriapitariu@apio.ro.

Responsabilitati:

APIO nu se obliga sa acorde ambele burse in fiecare an; desi APIO poseda fondurile necesare, bursele se acorda in functie de performanta proiectelor depuse. În mod similar cu politica Ministerului Educației, nu vom finanța proiecte care au obținut mai puțin de  3,50 de puncte din maxim 5. Dacă într-un an sunt mai multe proiecte care obțin punctaje mai mari de 3,50 de puncte, vor fi finanțate doar două proiecte, care au obținut cele mai mari punctaje.

In cazul in care un proiect este declarat castigator, persoana care primeste un astfel de grant de cercetare are obligatia:

· de a participa la conferinta APIO in anul universitar in care primeste grantul, pentru a face o prezentare a proiectului in sesiune deschisa, in fata comunitatii profesionale. Taxa de participare la conferinta va fi suportata de APIO, nu insa si alte cheltuieli aferente (cazare, transport etc);

· de a transmite către APIO un raport sintetic intermediar cu privire la stadiul realizarii proiectului;

· de a publica, in termen de 12 luni de la primirea finantarii, rezultatele cercetarii intr-o revista de specialitate cel putin BDI (revista indexata in cel putin 3 din urmatoarele baze de date: Proquest, DOAJ, CEEOL, ScienceDirect, EBSCO, PsycINFO, Index Copernicus, SCIPIO). La 12 luni de la primirea finantarii, directorul de proiect trebuie sa prezinte un articol publicat sau o scrisoare de acceptare spre publicare a articolului rezultat din cercetarea finantata.

Descarcati cererea de finantare!

Castigatorii burselor Horia Pitariu :

Editia 2016:

MADALINA GEORGIANA HOANDRA (Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca). Diversitatea in echipele medicale imbunatateste sau impiedica performanta adaptativa? Rolul starii emergente cross-understanding.


DUMBRAVA IOANA LAURA si MEZEI TEODORA (Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca). Efectul intelepciunii liderului asupra stresului perceput si al comportamentelor contraproductive ale angajatilor.

Editia 2014:

VLAD PANDUR si PATRICIA ALBULESCU (Universitatea de Vest din Timisoara). How to promote pro-environmental behavior in organizations: The message matters


IOANA BOSNEAG, RUXANDRA BESCIU, ANDREEA PETRUS si DOREL LACATUS (Universitatea din Bucuresti). Rolul moderator al potrivirii persoana-vocatie asupra relatiei dintre resurse si implicarea in munca.